Kombilotteriet.se

 

 

 

Om denna webbplats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår ambition är att vara en bra samlingsplats och startpunkt för alla som har frågor och funderingar kring pensionen. Att gå i pension. Vem som förvaltar pensionen eller kanske hur pensionen är uppbyggd.

Vi har skapat en plattform där generationer kan mötas och utbyta erfarenheter med varandra. De yngre generationerna kan ta lärdom av de äldre och vice versa.

 

Pensionen har på senare år ändrat karaktär och det blir allt viktigare att vara aktiv i de olika pensionsdelarna för att kunna säkerställa bästa möjliga ekonomiska utgångsläge. Det finns rapporter som talar för att vi kan hamna i ett regelrätt klassamhälle där skillnaderna kommer vara enorma mellan de aktiva och icke aktiva pensionärerna, när ex 70-talisterna skall gå i pension och kanske redan 60-talisterna. Det egna pensionssparandet blir allt mer avgörande för hur ekonomin skall se ut som pensionär.

 

Varför skulle man inte vara aktiv egentligen? För att det är krångligt och svårt att överblicka är det svar man får oftast. Det skall vi försöka råda bot på här och samla information, tips och råd om hur man bäst kan hjälpa sig själv till en bättre pension. Det är ändå det det handlar om i slutändan. Hur man vill att ens pensionstid skall se ut? Vill man slippa oroa sig för ekonomin?

 

I dag är man friskare och mer aktiv än kanske någonsin i vår historia och bara för att man inte förvärvsjobbar längre så är man inte mindre viktig för vårt samhälle än alla andra grupper. Pensionärer är en ständigt växande grupp och en viktig faktor i vårt samhälle. Varför finns det då så få oberoende samlingsplatser för denna grupp? Det vore synd att inte ta tillvara på de äldres erfarenhet och den kunskap de erhållit genom att leva livet.

 

 

 

 

Erbjudanden24.se

 

 

 

 

 

 

 

Pensionsstart.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

 

PensionsStart.se