Försäkringar

 

Statravel.se

 

 

 

Gruppförsäkring>>

 

Hemförsäkring>>

 

Olycksfall>>

 

 

 

 


 

MånadensBok

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppförsäkring

 

 

  Bakgrundstanken med en gruppförsäkring är att medlemmar i en grupp skall till en så bra premie som möjligt kunna få ett bra grundskydd. Sedan beroende på den livssituation man befinner sig i kan man lägga till olika saker till sin gruppförsäkring. Tex. om jag blir sambo kan jag medförsäkra honom/henne. Om jag får barn kan jag försäkra dem genom min gruppförsäkring osv. Om man bor i villa så kan man till den kollektiva hemförsäkringen lägga en fastighetsförsäkring.

 

  En gruppförsäkring kan med andra ord vara lite vad som helst. Det betyder egentligen bara att en grupp har slutit ett avtal med ett bolag och att det bolaget skall administrera deras försäkringar. Det är gruppen som äger och beslutar om hur försäkringen skall se ut. Ersättningsnivåer och premier bestäms genom en dialog mellan det aktuella bolaget och gruppen. Kommunals gruppförsäkring ägs av Kommunal men administreras av Folksam. Dessa båda parter har tillsammans försökt komma fram till vad som är bra att erbjuda medlemmarna i försäkringsväg.

  En gruppförsäkring är alltså allt ifrån hem, barn, liv, olycksfall eller något annat som finns i gruppens avtal.

  Det som brukar kalls gruppliv är egentligen alltså bara en livförsäkring som en grupp har tecknas avtal om med ett försäkringsbolag. X antal kronor skall falla ut till mina anhöriga eller till dödsboet om och när jag dör. Belopp som faller ut kan ligga mellan 80000-246000 och ibland mer eller mindre beroende på i vilket bolag avtalet finns. Vid 65 års ålder konverteras ersättning till en i folkmun kallad begravningshjälp med ersättningsnivåer på mellan 0,5-1PBB.

En gruppförsäkring kan man inte flytta till annat bolag och försäkringarna kan jag bara ha om jag fortfarande är medlem i gruppen. Går jag ur mitt fackförbund ex vis så försvinner dessa försäkringar.

   Den anslutningsform som är lite omdiskuterad är vad som kallas reservationsanslutning. Dvs. man måste tacka nej om man inte vill ha den. Tanken med detta sätt att få en försäkring är att så många som möjligt skall få en möjlighet att skydda sina anhöriga med en livförsäkring och då utan att behöva lämna in en hälsodeklaration som kan leda till att försäkringen kanske inte beviljas och skyddet inte kan uppnås.  Det är svårt att säga om det är rätt eller fel men det är i alla fall prövat juridiskt ända upp i HD.

 


 

 


 

 

 

Hemförsäkring

 

 

  Hemförsäkringen brukar normalt ersätta skada eller förlust på dina saker i hemmet. Vid brand eller stöld. Men det finns andra delar som kan vara lika viktiga nästan.

  Vad många kanske inte vet om hemförsäkringen är att i den så ligger en del som kallas ansvarskydd. Dvs. om jag förstör min grannes sak som kostar skjortan så kan jag genom min hemförsäkring få hjälp med att ersätta den helt eller delvis.

  En annan kanske inte så känd del inom hemförsäkringen är överfallskyddet. Om jag blir misshandlad eller påhoppad så finns det möjlighet att genom hemförsäkringen få ersättning och hjälp.

  Rättsskydd är en annan viktig del som även den ligger inom ramen för hemförsäkringen. Den hjälper till om det är så att jag hamnar i en rättstvist.

  Reseskyddet som också ligger i hemförsäkringen gäller under normala förhållanden i 45 dagar i hela världen. Vill man vara borta längre så går det, mot att man betalar en extra premie.

 

 

För fullständiga villkor kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som ingår där.

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Olycksfall

 

  Personskadeförsäkring eller olycksfall som den även kallas finns i lite olika former. Den kanske vanligaste formen är att man har en TFF (TrygghetsFörsäkringFritid) via sitt fackförbund eller via sin pensionärsorganisation, PRO,SKPF osv. Den ersätter skador som uppstår under fritiden. Dvs. den tid man inte befinner sig på arbetsplatsen eller är på väg till eller från sin arbetsplats. Den har en fast ersättningsnivå om 25 PBB (prisbasbelopp)*för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Den står man dock i begrepp att göra om till årsskiftet till en MOF (MedlemsOlycksfallFritid) där ekonomisk invaliditetsersättning kommer att utgå. Istället kommer man kunna få ersättning för lite mer verkligehetsanpassade saker, så som hemhjälp mm.

 

  Alternativet till TFF är en individuellt tecknad Olycksfall. Där kan man få en strikt personskadeförsäkring utan ekonomisk invaliditet. I detta fall behöver man inte lämna in omfattande hälsodeklarationer utan kan beviljas försäkring utan dessa. Vill man ha en full försäkring med medicinsk och ekonomisk invaliditet och ett ersättningsbelopp mellan 20-50PBB så kan man lämna in hälsodeklaration.

  Fördelen med en individuell försäkring är att man kan välja högre ersättningsbelopp om man så vill.


 

 

 

Kombilotteriet.se

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionsstart.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

 

PensionsStart.se